Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Maamaksumäära kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2017, 3

  Maamaksumäära kehtestamine

  Vastu võetud 10.01.2017 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, maamaksuseaduse § 5 ja § 11 lõigete 1 ja 4 alusel.

  § 1.   Kehtestada Valgjärve valla territooriumil ühtseks maamaksumääraks 2,3 protsenti maa maksustamishinnast aastas (välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev haritav maa ja looduslik rohumaa).

  § 2.   Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks 1,2 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Valgjärve Vallavolikogu 17.12.2013.a määrus nr 1-1.1-9 “Maamaksumäära kehtestamine”.

  § 4.   Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2017. a.

  Hegri Narusk
  Volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json