HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava kinnitamine

Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2017, 27

  Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 26.01.2017 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 3 ja Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 ”Jõelähtme valla põhimäärus” § 34 lg 9 alusel.

  § 1.  Kinnitada Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava aastateks 2017-2020 vastavalt lisale.

  Andrus Umboja
  vallavanem

  Leho Kure
  vallasekretär

  Lisa Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava aastateks 2017-2020