HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Haridusasutuste töötajate ja lasteaia pedagoogide töötasu alammäärade kehtestamine

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2018, 36

Haridusasutuste töötajate ja lasteaia pedagoogide töötasu alammäärade kehtestamine

Vastu võetud 24.01.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord § 12 lõike 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Töötajate töötasu alammäärad

  Rakvere valla haridusasutuste töötajate töötasu alammäärad on:
  1) abi- ja lihttöölised (koristaja, majahoidja-kütja, abitööline, abikokk) - 520 eurot;
  2) oskustöölised ja erialaspetsialistid (remonditööline, õpetaja abi, sekretär, peakokk, ringijuhid) - 670 eurot;
  3) keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid (juhataja, huvijuht, juhiabi, arvutispetsialist, õpetaja assistent, majandusjuhataja) - 780 eurot;
  4) kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid (sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed, haridustehnoloog) - 820 eurot.

§ 2.   Lasteaia pedagoogide töötasu alammäärad

  (1) Rakvere valla lasteaedade keskeri- ja kõrgharidusega pedagoogide töötasu alammäär on 85% üldhariduskooli pedagoogi töötasu alammäärast.

  (2) Rakvere valla lasteaedade pedagoogide töötasu alammäärad alates 01.01.2019 on järgmised:
  1) keskeri- ja kõrgharidusega pedagoog - 90% üldhariduskooli pedagoogi töötasu alammäärast;
  2) magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiapedagoog - 100% üldhariduskooli pedagoogi töötasu alammäärast.

§ 3.   Haridusasutuste direktorite töötasu alammäär

  Rakvere valla haridusasutuste direktorite töötasu alammäär on 1200 eurot.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse Sõmeru Vallavolikogu 25.01.2017 määrus nr 63 "Töötajate ja lasteaia pedagoogide töötasu määrade kehtestamine"kehtetuks.

  (2) Üldhariduskoolid esitavad vormikohase tarifitseerimisnimekirja Rakvere valla haridusnõunikule hiljemalt eelarveaasta 15. septembriks.

  (3) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2018.a.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json