Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kanepi valla 2023. aasta eelarve

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2023, 10

Kanepi valla 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 19.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Kanepi valla põhimääruse § 32 lõike 9 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Kanepi valla 2023. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Kohustuste võtmine

  Lubada Kanepi Vallavalitsusel võtta investeerimislaenu kuni 3 000 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2023.a

Piret Rammul
volikogu esimees

Lisa Kanepi valla 2023. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json