HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna 2023. aasta haridusasutustes õpilaskoha tegevuskulu ja lasteaiakoha arvestusliku maksumuse kinnitamine

Kohtla-Järve linna 2023. aasta haridusasutustes õpilaskoha tegevuskulu ja lasteaiakoha arvestusliku maksumuse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2023, 12

Kohtla-Järve linna 2023. aasta haridusasutustes õpilaskoha tegevuskulu ja lasteaiakoha arvestusliku maksumuse kinnitamine

Vastu võetud 24.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7, huvikooli seaduse § 21 lõike 3, erakooliseaduse § 22 lõike 11 alusel.

§ 1.   Üldhariduskoolide kulud

  Kinnitatakse 2023. aastaks üldhariduskoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta aastas alljärgnevalt:
  1) Kohtla-Järve Ahtme Põhikool – 1 895 (üks tuhat kaheksasada üheksakümmend viis) eurot;
  2) Kohtla-Järve Slaavi Põhikool – 1 467 (üks tuhat nelisada kuuskümmend seitse) eurot;
  3) Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool – 1 384 (üks tuhat kolmsada kaheksakümmend neli) eurot;
  4) Kohtla-Järve Maleva Põhikool – 1 453 (üks tuhat nelisada viiskümmend kolm) eurot;
  5) Kohtla-Järve Tammiku Põhikool – 2 288 (kaks tuhat kakssada kaheksakümmend kaheksa) eurot;
  6) Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium – 1 490 (üks tuhat nelisada üheksakümmend) eurot.

§ 2.   Koolieelsete lasteasutuste kulud

  Kinnitatakse 2023. aastaks koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta aastas alljärgnevalt:
  1) Kohtla-Järve Lasteaed Lepatriinu – 10 248 (kümme tuhat kakssada nelikümmend kaheksa) eurot;
  2) Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees – 6 891 (kuus tuhat kaheksasada üheksakümmend üks) eurot;
  3) Kohtla-Järve Lasteaed Tuvike – 12 196 (kaksteist tuhat ükssada üheksakümmend kuus) eurot;
  4) Kohtla-Järve Lasteaed Kakuke – 6 294 (kuus tuhat kakssada üheksakümmend neli) eurot;
  5) Kohtla-Järve Lasteaed Tareke – 6 929 (kuus tuhat üheksasada kakskümmend üheksa) eurot;
  6) Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke – 6 294 (kuus tuhat kakssada üheksakümmend neli) eurot;
  7) Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike – 6 074 (kuus tuhat seitsekümmend neli) eurot;
  8) Kohtla-Järve Lasteaed Buratino – 6 519 (kuus tuhat viissada üheksateist) eurot;
  9) Kohtla-Järve Lasteaed Muinasjutt – 9 744 (üheksa tuhat seitsesada nelikümmend neli) eurot;
  10) Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill – 5 868 (viis tuhat kaheksasada kuuskümmend kaheksa) eurot;
  11) Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju – 6 106 (kuus tuhat ükssada kuus) eurot;
  12) Kohtla-Järve Lasteaed Aljonu9Aka – 8 336 (kaheksa tuhat kolmsada kolmkümmend kuus) eurot;
  13) Kohtla-Järve Lasteaed Karuke – 7 226 (seitse tuhat kakssada kakskümmend kuus) eurot;
  14) Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu – 6 884 (kuus tuhat kaheksasada kaheksakümmend neli) eurot.

§ 3.   Huvikoolide kulud

  Kinnitatakse 2023. aastaks huvikoolide õpilaskoha tegevuskulu maksumus ühe lapse kohta aastas alljärgnevalt:
  1) Kohtla-Järve Ahtme Kunstide Kool – 3 784 (kolm tuhat seitsesada kaheksakümmend neli) eurot;
  2) Kohtla-Järve Kunstide Kool – 3 514 (kolm tuhat viissada neliteist) eurot;
  3) Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja – 1 749 (üks tuhat seitsesada nelikümmend üheksa) eurot.

§ 4.   Eralasteaia maksumus

  Kinnitatakse 2023. aastaks Eralasteaed „Mesimumm“ haridusteenuse osutamise summaks ühe lapse kohta 6 270 (kuus tuhat kakssada seitsekümmend) eurot.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023. a.

Kristiine Agu
haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea linnapea asendaja

Anna Generalova
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json