HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Sillaotsa Kooli arengukava aastateks 2023-2027 kinnitamine

Sillaotsa Kooli arengukava aastateks 2023-2027 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2023, 22

  Sillaotsa Kooli arengukava aastateks 2023-2027 kinnitamine

  Vastu võetud 25.01.2023 nr 24

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 1 ja 2, Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 1, 2 ja 3, Kastre Vallavolikogu 16.06.2020 määruse nr 100 “Sillaotsa Kooli põhimäärus” § 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Sillaotsa Kooli arengukava aastateks 2023-2027 vastavalt määruse lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Mati Möller
  Volikogu esimees

  Lisa Sillaotsa Kooli arengukava 2023-2027

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json