HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord

Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord - sisukord
  Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2013, 7

  Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord

  Vastu võetud 24.10.2006 nr 33
  jõustumine 01.01.2007

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja erakooliseaduse § 22 lg 11 ja § 22 lg 4 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 10, Jõelähtme Vallavolikogu


  M Ä Ä R A B:

  § 1.   Kehtestada juurdelisatud “Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord”.

  § 2.   Vallavalitsusel kinnitada:


  1) finantseerimislepingu vorm;
  2) toetuse kasutamise aruande vorm;
  3) õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste aruande vorm.

  § 3.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2007.

  Ardo Lass
  Volikogu esimees

  Lisa Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json