Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tartu lastekirjanduse auhind

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2015, 8

Tartu lastekirjanduse auhind

Vastu võetud 19.02.2015 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Lastekirjanduse auhind

  (1) Tartu lastekirjanduse auhind (auhind)on Tartu linna poolt makstav preemia eelmisel aastal ilmunud eesti keeles loodud sisult ja vormilt laste- või noortekirjanduse valdkonda kuuluva iseseisva teose autorile.

  (2) Aastas antakse välja üks auhind, auhinna suurus on 2000 eurot.

§ 2.   Auhinna andmise korraldus

  (1) Auhinna andmise valmistavad koostöös ette Tartu Mänguasjamuuseum ja Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu.

  (2) Auhinna saaja valib žürii, kuhu kuuluvad Tartu Mänguasjamuuseumi esindaja, Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu esindaja ja kolm autoriteetset lastekirjanduse asjatundjat.

  (3) Žürii koosseisu kinnitab Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu direktor käskkirjaga. Käskkirjas nimetatakse žürii esimees.

  (4) Žürii täpsustab hindamisele minevate teoste valiku aluseid. Aasta jooksul avaldatu ja selle kvaliteedi põhjal on žüriil õigus teha žanrist ja sihtgrupist lähtuvaid eelvalikuid.

  (5) Kui mõni teos jääb liiga hilise ilmumise tõttu ühel aastal hindamata, tuleb nimetatud teost hinnata järgmisel aastal.

  (6) Hiljemalt 20. märtsiks valib žürii kuni viis teost, mis kuuluvad hindamisele. Žürii tutvustab avalikkusele valitud teoseid ja avalikustab valiku põhjused.

§ 3.   Auhinna andmine

  (1) Žürii hindab ja võrdleb valitud teoseid ning teeb otsuse aprillikuus. Žürii otsus vormistatakse žürii protokolliga ning seda hoitakse saladuses kuni auhinna väljaandmise hetkeni.

  (2) Auhind antakse välja 23. aprillil raamatu ja roosi päeval.

Aadu Must
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json