HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lasteaed Lepatriinu arengukava kinnitamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2015, 23

Lasteaed Lepatriinu arengukava kinnitamine

Vastu võetud 19.02.2015 nr 42

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 1 ja 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 alusel.

§ 1.   Lasteaed Lepatriinu arengukava kinnitamine

  Kinnitada lasteaed Lepatriinu arengukava aastateks 2015-2019 (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamisest.

Jaanus Kalev
Vallavolikogu esimees

Lisa nr 1 LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2015-2019

/otsingu_soovitused.json