HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll arengukava aastateks 2017-2020 kinnitamine

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll arengukava aastateks 2017-2020 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2018, 13

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll arengukava aastateks 2017-2020 kinnitamine

Vastu võetud 14.02.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõigete 1, 2, 2¹, 3 ja Saarde Vallavolikogu 24. jaanuari 2018.a määruse nr 5 „Saarde valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste arengukavade koostamise, muutmise, kinnitamise ja täitmise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll arengukava aastateks 2017-2020 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll arengukava aastateks 2017-2020

/otsingu_soovitused.json