Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Alutaguse valla 2018. aasta eelarve

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Alutaguse valla 2018. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2018, 20

  Alutaguse valla 2018. aasta eelarve

  Vastu võetud 21.02.2018 nr 31

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Alutaguse valla 2018. aasta eelarve kogumahuga 17 150 900 eurot võetakse vastu vastavalt määruse lisale 1.

  § 2.   Lubada Alutaguse Vallavalitsusel:
  1) alaeelarvetega kinnitada hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, kontogruppide ja vastutajate lõikes;
  2) teha sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi peale lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on eelarves kajastatud või mitte ja olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte.

  § 3.   Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa 2.

  § 4.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018. a.

  Raivo Raap
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Alutaguse valla 2018. aasta eelarve

  Lisa 2 Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json