HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2018, 32

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine

Vastu võetud 21.02.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3–4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Põlva valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi kohatasu) määra kehtestamist ja selle tasumist.

§ 2.  Kohatasu suurus

  Kohatasu lasteasutuses ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 15 eurot.

§ 3.  Kohatasu tasumine

 (1) Kohatasu tasutakse igakuiselt Põlva Vallavalitsuse poolt koostatud arve alusel selles märgitud tähtajaks.

 (2) Kohatasu tasumise periood on kaksteist kuud aastas.

 (3) Kohatasu makstakse terve kuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust. Lapse puudumisel lasteasutusest kohatasu suuruse suhtes ümberarvestusi ei tehta.

§ 4.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Laheda Vallavolikogu 28. novembri 2012. a määrus nr 12 "Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord", Põlva Vallavolikogu 12. veebruari 2014. a määrus nr 14 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine", Mooste Vallavolikogu 18. detsembri 2014. a määrus nr 21 "Lastevanemate poolt kaetava tegevuskulu määra kinnitamine Mooste Lasteaias Tammetõru" ja Ahja Vallavolikogu 19. detsembri 2012. a määrus nr 17 "Lasteaia kohamaksu määra kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. märtsil.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json