ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Eluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2018, 39

Eluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 21.02.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse elamuseaduse § 371 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Põlva valla haldusterritooriumil asuvate munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäär.

§ 2.  Üüri piirmäära mõiste

 (1) Üüri piirmäär on üürniku poolt tasutav madalaim ja kõrgeim tasu Põlva valla haldusterritooriumil asuva munitsipaalomandis oleva eluruumi kasutamise eest.

 (2) Põlva valla munitsipaalomandis olevate eluruumide üür arvestatakse üldpinna ühe ruutmeetri kohta.

§ 3.  Üüri piirmäär

  Põlva valla haldusterritooriumil asuvate munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmääraks ühes kuus on 50 senti kuni neli eurot ühe ruutmeetri kohta.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Põlva Vallavolikogu 8. aprilli 2015. a määrus nr 9 "Eluruumide üüri piirmäära kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 2018. aasta 1. märtsil.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json