HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saku valla munitsipaalkooli direktori, õppealajuhataja ja õpetaja töötasustamise alused

Saku valla munitsipaalkooli direktori, õppealajuhataja ja õpetaja töötasustamise alused - sisukord
Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2020, 46

Saku valla munitsipaalkooli direktori, õppealajuhataja ja õpetaja töötasustamise alused

Vastu võetud 20.03.2014 nr 6
RT IV, 27.03.2014, 24
jõustumine 30.03.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.02.2015RT IV, 27.02.2015, 702.03.2015, rakendatakse 1.01.2015
18.02.2016RT IV, 01.03.2016, 1204.03.2016, rakendatakse 1.01.2016
20.02.2020RT IV, 27.02.2020, 3801.03.2020

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Saku valla munitsipaalkoolide (edaspidi kool) direktorite töötasu vahemikud, õpetajate töötasu alammäära ning sotsiaalse garantii.

  (2) Kooli direktoriga lepib töötasu kokku vallavanem. Vallavanemal on õigus määrata kooli direktorile täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu, mis ei tohi olla suurem kui 20% direktorile samal kalendriaastal määratud põhipalga kogusummast.

  (3) Kooli direktor lepib töötasu kokku õppealajuhatajaga ning õpetajatega. Töötasude kokku leppimisel peab direktor arvestama koolile tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurusega.

  (4) Kooli direktoril on õigus maksta tööjõukuludeks ettenähtud summa piires preemiaid, määrata töölepinguga ettenähtud täiendavaid töötasusid täiendavate tööülesannete täitmise, asendamise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest ning maksta teisi seadusest tulenevaid tasusid.

  (5) Kooli direktorile, õppealajuhatajale ja õpetajale makstakse sotsiaalse garantiina haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral haiguslehe alusel esimese kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70% töötaja keskmisest palgast.

§ 2.   Töötasu vahemik, töötasu alammäär ja klassijuhataja tasu

  (1) Kooli direktori ja õppealajuhataja töötasu vahemik on 1500–2700 eurot.
[RT IV, 27.02.2020, 38 - jõust. 01.03.2020]

  (2) Õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on võrdne Vabariigi Valitsuse kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammääraga.
[RT IV, 01.03.2016, 12 - jõust. 04.03.2016, rakendatakse 1.01.2016]

  (3) Kooli direktoril on õigus õpetaja individuaalse töötasu määramisel leppida kokku lõikes 2 nimetatud töötasu alammäärast kõrgem tasu.

  (4) Õpetaja klassijuhatamise tasu on vahemikus 110 – 170 eurot. Direktor määrab klassijuhatamise tasu sõltuvalt õpilaste arvust klassis.
[RT IV, 01.03.2016, 12 - jõust. 04.03.2016, rakendatakse 1.01.2016]

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json