HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Taebla Kooli arengukava 2020-2022 kinnitamine

Taebla Kooli arengukava 2020-2022 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2020, 50

Taebla Kooli arengukava 2020-2022 kinnitamine

Vastu võetud 18.02.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Lääne-Nigula Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 9 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Taebla Kooli arengukava 2020-2022, vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Lõhmus
vallavanem

Kersti Lipu
vallasekretär

Lisa Arengukava 2020-2022

/otsingu_soovitused.json