Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mulgi valla 2020. aasta eelarve

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2020, 53

Mulgi valla 2020. aasta eelarve

Vastu võetud 19.02.2020 nr 116

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ja Mulgi valla põhimääruse § 29 alusel.

§ 1.   Mulgi valla 2020. aasta eelarve

  Võtta vastu Mulgi valla 2020. aasta eelarve (lisatud):
  1) tulud 11 877 174 (üksteist miljonit kaheksasada seitsekümmend seitse tuhat ükssada seitsekümmend neli) eurot;
  2) kulud 11 205 720 (üksteist miljonit kakssada viis tuhat seitsesada kakskümmend) eurot;
  3) investeerimistegevus 1 787 729 (üks miljon seitsesada kaheksakümmend seitse tuhat seitsesada kakskümmend üheksa) eurot;
  4) finantseerimistegevus 742 859 (seitsesada nelikümmend kaks tuhat kaheksasada viiskümmend üheksa) eurot;
  5) raha- ja pangakontode saldode muutus 373 416 (kolmsada seitsekümmend kolm tuhat nelisada kuusteist) eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Mulgi valla 2020. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json