Teksti suurus:

Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012–2024 kinnitamine

Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012–2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2014, 9

  Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012–2024 kinnitamine

  Vastu võetud 15.03.2012 nr 3
  RT IV, 19.06.2012, 32
  jõustumine 01.04.2012

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  19.03.2014RT IV, 27.03.2014, 630.03.2014

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 11 ja 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012–2024 (juurde lisatud).

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 3.   Määrus jõustub 1. aprillil 2012.

  Lisa Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012–2024

  Lisa 11 Tasuvusuuring
  [RT IV, 27.03.2014, 6 - jõust. 30.03.2014]

  /otsingu_soovitused.json