KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulunduslike spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühingute ja avalike ürituse korraldamise taotluse, aruande ja lepingu vormide kinnitamine

Mittetulunduslike spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühingute ja avalike ürituse korraldamise taotluse, aruande ja lepingu vormide kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.06.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2015, 7

  Mittetulunduslike spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühingute ja avalike ürituse korraldamise taotluse, aruande ja lepingu vormide kinnitamine

  Vastu võetud 12.02.2015 nr 2

  Tapa Vallavolikogu 12. mai 2011 määruse nr 47 „Tapa valla põhimäärus“ § 44 lg 3, Tapa Vallavolikogu määruse 28. jaanuar 2015 nr 38 "Tapa Valla eelarvest mittetulunduslike spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühingutele toetuse andmise kord" § 5 lg 8, § 11 lg 2 ja § 12 lg 2 ja Tapa Vallavolikogu määruse 29. mai 2014 nr 15 "Avalike ürituse korraldamise nõuded Tapa vallas" § 2 lg 6 alusel:

  § 1.  Määruse reguleerimisala

    Määrusega kehtestatakse Tapa Valla eelarvest mittetulunduslike spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühingute toetamisel toetuse taotluse, aruande, lepingute ning avaliku ürituse korraldamise taotlusvormid.

  § 2.  Tapa Valla eelarvest mittetulunduslike spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühingutele toetuse andmise taotluse ja aruande vormid

   (1) Kinnitada mittetulunduslike spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühingute tegevuse jaoks rahalise toetuse saamiseks esitatava taotluse vorm (lisa 1).

   (2) Kinnitada mittetulunduslike spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühingute tegevuse jaoks rahalise toetuse saamiseks esitatava aruande vorm (lisa 2).

   (3) Kinnitada mittetulunduslike spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühingute lepinguvormid, milleks on kõikidel ühingutel koostööleping (lisa 3).

   (4) Kinnitada noortespordi toetuse saajatel noortespordi toetuse eraldamise leping (lisa 4).

   (5) Kinnitada ruumide tasuta kasutamise leping (lisa 5).

  § 3.  Avaliku ürituse korraldamise taotlusvormi kinnitamine

    Kinnitada avaliku ürituse korraldamise taotlusvorm (lisa 6).

  § 4.  Rakendussätted

   (1) Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavalitsuse 11.11.2010 määrus nr 5 “Avaliku ürituse loa taotluse vormi kinnitamine“.

   (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Alari Kirt
  Vallavanem

  Piret Treial
  Vallasekretär

  Lisa 1 rahalise toetuse saamiseks esitatava taotluse vorm

  Lisa 2 rahalise toetuse saamiseks esitatava aruande vorm

  Lisa 3 spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühingute koostööleping

  Lisa 4 noortespordi toetuse eraldamise leping

  Lisa 5 ruumide tasuta kasutamise leping

  Lisa 6 avaliku ürituse korraldamise taotlusvorm