Teksti suurus:

Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 6 „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine“ muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2018, 39

Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 6 „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine“ muutmine

Vastu võetud 22.03.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 6 „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine“ § 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Maksta Põltsamaa Vallavalitsuse liikmetele (edaspidi valitsusliige) v.a vallavanem ja abivallavanem hüvitist.“
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json