Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Järva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

Järva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Järva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2018, 61

  Järva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 22.03.2018 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Järva valla 2018. aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Volitada Järva Vallavalitsust eraldama artiklite 08201 (Sporditegevus), 08400 (Religiooni- ja muud ühiskonnateenused) ja 08600 (Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus) alt tegevus- ja projektitoetusi Järva valla mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele.

  § 3.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jüri Ellram
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Järva valla 2018. aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json