HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Põltsamaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2019 määruse nr 3 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2019, 7

Põltsamaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2019 määruse nr 3 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.03.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2019 määrust nr 3 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Teenuse pakkuja toetust saab taotleda:
1) üks kord aastas 6-12 kuu kestvusega huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks, taotluse esitamise tähtaeg on 15. oktoober;
2) jooksvalt eelarveaasta jooksul 1-6 kuud kestva huvitegevuse (hooajaliselt tegutsev huviring) korraldamiseks, taotlus tuleb esitada vähemalt 1 kuu enne tegevuse algust.“;
2) paragrahvi 9 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetuse taotlusi menetleb vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond. Korra tingimustele vastava taotluse puhul otsustab maksmise haridus- ja kultuuriosakond. Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhtudel maksta toetust muudel juhtudel tingimusel, et toetus vastab toetuse maksmise eesmärgile. Sellisel juhul määratakse toetus vallavalitsuse korraldusega.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json