Teksti suurus:

Saarde Vallavolikogu 19. detsembri 2018. a määruse nr 39 „Saarde valla teehoiukava aastateks 2019 - 2022“ muutmine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2020, 8

Saarde Vallavolikogu 19. detsembri 2018. a määruse nr 39 „Saarde valla teehoiukava aastateks 2019 - 2022“ muutmine

Vastu võetud 17.03.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Saarde Vallavolikogu 17. oktoobri 2018. a määruse nr 28 „Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028“ alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Teha Saarde Vallavolikogu 19. detsembri 2018. a määruses nr 39 “Saarde valla teehoiukava aastateks 2019” alljärgnevad muudatused:
  1) määruse pealkirja muuta ja sõnastada järgmiselt „Saarde valla teehoiukava aastateks 2019- 2023“;
  2) Lisa nr 2 „Saarde valla teehoiukava aastateks 2019- 2022 Investeeringud“ võtta vastu uues redaktsioonis pealkirjaga „Saarde valla teehoiukava aastateks 2019- 2023 Investeeringud“;
  3) Lisa nr 3 „Saarde valla teehoiukava aastateks 2019- 2022 Hoolduskava“ võtta vastu uues redaktsioonis pealkirjaga „Saarde valla teehoiukava aastateks 2019- 2023 Hoolduskava“;
  4) Lisa nr 4 „Saarde valla teehoiukava aastateks 2019- 2022 Teede loend katetega“ võtta vastu uues redaktsioonis pealkirjaga „Saarde valla teehoiukava aastateks 2019- 2023 Teede loend katetega“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa  nr 2 Saarde valla teehoiukava 2019 - 2023 Investeeringud

Lisa  nr 3 Saarde valla teehoiukava 2019 - 2023 Hoolduskava

Lisa nr 4 Saarde valla teehoiukava 2019 - 2023 Teede loend katetega

/otsingu_soovitused.json