Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2021, 7

Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" muutmine

Vastu võetud 23.03.2021 nr 95

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" paragrahv 3 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Lapsevanemad vabastatakse osalustasu maksmise kohustusest alates 11.03.2021 kuni 11.04.2021 juhul, kui laps ei käi lasteasutuses. Osalustasu arvestatakse proportsionaalselt lähtudes lasteasutuses kohalkäidud päevade arvust. Maardu Linnavalitsusel on õigus pikendada osalustasu maksmisest vabastamise perioodi.“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json