Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad”

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2021, 16

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad”

Vastu võetud 25.03.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 6 alusel.

§ 1.   Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad” heakskiitmine

  Kiita heaks Setomaa Vallavolikogu 27.12.2018 määrusega nr 34 heaks kiidetud „Võru maakonna arengustrateegia 2035+“ lisa 3 „Tegevuskava ja seirenäitajad“ vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Setomaa Vallavolikogu 21.02.2019 määrus nr 4 „Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad”“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2021. aastal.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

Lisa „Võru maakonna arengustrateegia 2035+“ lisa 3 „Tegevuskava ja seirenäitajad“

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json