Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rapla valla 2021. a I lisaeelarve

Rapla valla 2021. a I lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2021, 22

Rapla valla 2021. a I lisaeelarve

Vastu võetud 25.03.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Rapla Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 12 „Rapla valla finantsjuhtimise kord“ § 8 lõike 9 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve kinnitamine

  Kinnitada Rapla valla 2021. aasta I lisaeelarve järgmiselt:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 2.

Margus Jaanson
volikogu esimees

Lisa 1  Koondeelarve

Lisa 2  Investeerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json