Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kanepi valla 2016. aasta teine lisaeelarve

Kanepi valla 2016. aasta teine lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2016, 32

Kanepi valla 2016. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 19.04.2016 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Kanepi valla põhimääruse § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Kanepi valla 2016. aasta teine lisaeelarve kogumahuga 25 135 eurot (Lisa 1).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees

Lisa Koondeelarve