Teksti suurus:

Lääne-Nigula Vallavolikogu 24.03.2015 määruse nr 6 „Lääne-Nigula valla arengufondist ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide rahastamise kord“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2017, 5

Lääne-Nigula Vallavolikogu 24.03.2015 määruse nr 6 „Lääne-Nigula valla arengufondist ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide rahastamise kord“ muutmine

Vastu võetud 20.04.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja vallavolikogu arendus- ja majanduskomisjoni ettepanekute alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Muudetakse Lääne-Nigula Vallavolikogu 24.03.2015 määrust nr 6 „Lääne-Nigula valla arengufondist ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide rahastamise kord“ järgnevalt:
(1) Muudetakse määruse § 7 ning lisatakse juurde lõike 1 punkt 3 järgmises sõnastuses:
3) Projekteerimiskulud olemasoleva hoone ümberehitamiseks ettevõtluse arendamise eesmärgil.
(2) Muudetakse määruse § 7 lõiget 2 ja sõnastatakse see alljärgnevalt:
(2) Uue hoone projekteerimistööd ja ehitustöödeks vajalike lubade riigilõiv ei ole abikõlblikud.
(3) Kinnitatakse määruse lisa 4 „Toetuse kasutamise aruanne“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Kampmann
vallavolikogu esimees

Lisa Lisa 4 Toetuse kasutamise aruanne

/otsingu_soovitused.json