Teksti suurus:

Mäksa Vallavolikogu 17.09.2012.a määruse nr 12 ”Mäksa valla korraldatud jäätmeveo kord” muutmine

Väljaandja:Mäksa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2017, 26

Mäksa Vallavolikogu 17.09.2012.a määruse nr 12 ”Mäksa valla korraldatud jäätmeveo kord” muutmine

Vastu võetud 24.04.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 366 ja jäätmeseaduse § 66 lõike 4 alusel.

§ 1.   . Mäksa valla korraldatud jäätmeveo korra muutmine

  Mäksa Vallavolikogu 17.09.2012 määruses nr 12 „Mäksa valla korraldatud jäätmeveo kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) Paragrahvi 9 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
Jäätmeveo teenustasu on määratud kindlaks vedaja poolt avalikule konkursile esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumuses. Teenustasu suuruse määramise aluseks on avaliku konkursi pakkumuste hindamise kriteeriumid.
  2) Paragrahv 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.
  3) Paragrahv 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.
  4) ) Paragrahv 10 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse see järgnevalt:
Korraldatud jäätmeveo rakendamine algab pärast Mäksa valla poolt jäätmeseaduse § 67 järgi korraldatud teenuste kontsessiooni tulemuste kinnitamist ning jäätmevedajale Keskkonnaameti poolt jäätmeloa väljastamist.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json