HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Paide linna õpilastele rahalise kingituse määramise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2018, 20

Paide linna õpilastele rahalise kingituse määramise kord

Vastu võetud 19.04.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

 (1) Käesoleva määruse eesmärk on tunnustada Paide linna tublisid gümnaasiumi lõpetajaid ja vabariiklikul või rahvusvahelisel aineolümpiaadil silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilasi ning juhendajaid rahalise kingitusega.

 (2) Rahalise kingituse võib määrata järgmistel juhtudel:
 1) kuld- või hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajale;
 2) vabariiklikul või rahvusvahelisel aineolümpiaadil 1.-3. koha saanud õpilasele ja tema juhendajale;
 3) muudel juhtudel Paide Linnavalitsuse ettepanekul.

§ 2.  Rahalist kingitust saavate õpilaste ring

  Rahaline kingitus määratakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linna registreeritud õpilastele.

§ 3.  Rahalise kingituse suurus

 (1) Rahalise kingituse suurus kuldmedaliga lõpetajale on 250 eurot, alates 1. jaanuarist 2019 on 300 eurot.

 (2) Rahalise kingituse suurus hõbemedaliga lõpetajale on 150 eurot, alates 1. jaanuarist 2019 on 200 eurot.

 (3) Paragrahvis 1 lõikes 2 punktis 2 ja 3 nimetatud juhul otsustab rahalise kingituse suuruse linnavalitsus eelarvesse planeeritud vahendite piires.

§ 4.  Rahalise kingituse maksmine

  Rahaline kingitus makstakse välja Paide Linnavalitsuse korralduse alusel.

§ 5.  Rahalise kingituse vahendid

  Rahalise kingituse vahendid nähakse ette Paide linna eelarves.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2018.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees