Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Kambja vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri

Kambja vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2018, 38

  Kambja vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri

  Vastu võetud 19.04.2018 nr 14

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3, raamatupidamise seaduse § 11 lõigete 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 1 alusel ning lähtudes rahandusministri 11.12.2003 määrusega nr 105 vastu võetud avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendis sätestatust.

  § 1.  Kehtestada Kambja vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  § 3.  Tunnistatakse kehtetuks Ülenurme Vallavalitsuse 01.08.2013 määrus nr 12 „Ülenurme Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri“.

  Aivar Aleksejev
  vallavanem

  Marina Lehismets
  vallasekretär

  Lisa Raamatupidamise sise-eeskiri