Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Pädevuse delegeerimine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2018, 49

Pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 18.04.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Riigihalduse ministri 22.02.2018.a määrusest nr 14 “Hajaasustuse programm” tulenevate ülesannete delegeerimine

  Riigihalduse ministri 22.02.2018.a määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“ kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesanded delegeeritakse Saarde Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes).

§ 2.   Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016. a määrusest nr 1 “Teeregistri põhimäärus” tulenevate ülesannete delegeerimine

  Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016. a määruses nr 1 „Teeregistri põhimäärus“ § 12 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutavale teenistujale.

§ 3.   Maamaksuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maamaksuseaduse § 51 lõigetes 31 ja 32 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutatavale teenistujale.

§ 4.   Ruumiandmete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Ruumiandmete seaduse §-des 54-57 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 5.   Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine

  (1) Seadusega kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele, organile või asutusele ja kohalikule omavalitsusorganile pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine delegeeritakse vallavalitsusele.

  (2) Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud riikliku järelevalve ülesannete täitmine.

§ 6.   Keskkonnajärelevalve seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Keskkonnajärelevalve seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 sätestatud ülesanded delegeeritakse vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutatavale teenistujale.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json