HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2019, 11

Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 23.04.2019 nr 58
jõustumine 01.08.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kambja Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) majanduskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa määr.

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa määr

  Lapsevanema poolt kaetava osa määraks kehtestatakse ühe lasteaias käiva lapse eest 39 eurot kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Kambja Vallavolikogu 03.04.2018. a määrus nr 24 „Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. augustil 2019. a.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json