Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2019, 24

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

Vastu võetud 25.04.2019 nr 57
jõustumine 01.05.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõikeid 6 ja 7.

§ 1.  Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

  Kiita heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ vastavalt määruse lisale.

§ 2.  Arengustrateegia dokumentide avalikustamine

  Määruse paragrahvis 1 nimetatud arengustrateegia avalikustatakse Viru-Nigula valla veebilehel.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2019.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

Lisa Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ (elektroonilisel kujul).

Lisa 1 Seosed teiste arengudokumentidega.

Lisa 2 Lääne-Viru maakonna arengustrateegia teemarühmade koosseisud.