Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2021, 29

Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 20.04.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruses nr 10 "Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord" tehakse järgmised muudatused:

  1) paragrahvile 4 lisatakse lõige 7 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Vabastada munitsipaallasteasutuste, Viimsi vallavalitsuse hankelepingu, vallaga toetuslepingu sõlminud eralastaiad, valla vabatahtliku toetusega eralasteaiad või lapsehoius käivate laste vanemad lasteaiatasu tasumisest perioodil 15. aprill 2021 kuni 30. aprill 2021 ulatuses, mis vastab käesoleva määrusega kehtestatud lasteaiatasu suurusele tingimusel, et lapsevanem loobub seoses Covid 19 haiguse levikuga täielikult nimetatud ajaperioodil teenuse tarbimisest.“

§ 2.   Määruse § 4 lõiget 7 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15. aprillist 2021.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json