Teksti suurus:

Kehtna Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 15 „Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord“ muutmine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2021, 32

Kehtna Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 15 „Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.04.2021 nr 99

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 151 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Kehtna Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 15 „Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord“ §- i 1 lõike 4 punkti 2 ja kehtestada järgmises sõnastuses:
Ei ole saanud taotletava tegevuse jaoks rahastust taotluse esitamise kalendriaastal huvihariduse ja huvitegevuse kava mõne muu tegevuse alt.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json