Teksti suurus:

Kehtna Vallavolikogu 19.09.2018 määruse nr 29 „Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2021, 33

Kehtna Vallavolikogu 19.09.2018 määruse nr 29 „Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.04.2021 nr 100

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Muuta Kehtna Vallavolikogu 19.09.2018 määrust nr 29 „Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord“ järgmiselt:
  1) § 2 lõike 1 punkt 5 sõnastada järgmiselt: toetuste maksimummäär on tegevustoetuste ja investeeringutoetuste puhul kuni 70 % projektide kogumaksumusest;
  2) § 2 lõike 1 punkt 6 tunnistada kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json