HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Alutaguse valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021. aastaks

Alutaguse valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021. aastaks - sisukord
Väljaandja:Alutaguse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2021, 44

Alutaguse valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021. aastaks

Vastu võetud 16.04.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, noorsootöö seaduse § 152 ja Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 16 „Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.   Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

  Kinnitatakse Alutaguse valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021. aastaks vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2021. a 1. jaanuarist.

Tauno Võhmar
Vallavanem

Lehti Targijainen
Vallasekretär

Lisa 1 Alutaguse valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021. aastaks

Lisa 2  Huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arv ja osalemise võimalused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json