Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rakvere linna 2023. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2023, 3

Rakvere linna 2023. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 19.04.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Rakvere linnavolikogu 19. detsembri 2012 a. määruse nr 21 „Rakvere linna põhimäärus“ § 27 lõike 7 alusel.

§ 1.   Rakvere linna 2023. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Rakvere linna 2023. aasta lisaeelarve kogumahuga 5 481 223 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  Lubada Rakvere linnavalitsusel:
  1) võtta lühiajalist arvelduslaenu kuni 1 000 000 eurot 2023. aasta jooksvate kulude katteks;
  2) võtta 2023. aasta investeeringute omaosaluse katteks laenu mahus kuni 3 104 975 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
  3) vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi ning volitada linnapead sõlmima vastavaid lepinguid.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. mail 2023. a.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

Lisa Lisa 1 Rakvere linna 2023. aasta lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json