Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Põlva valla teehoiukava aastateks 2023–2027

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2023, 8

Põlva valla teehoiukava aastateks 2023–2027

Vastu võetud 20.04.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ja Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Põlva valla teehoiukava aastateks 2023–2027 vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla teehoiukava aastateks 2023–2027 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 25. märtsi 2021. a määrus nr 6 "Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Pelisaar
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla teehoiukava aastateks 2023–2027

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json