PlaneerimineDetailplaneering

Teksti suurus:

Detailplaneeringu algatamise taotluse vormi kinnitamine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2014, 19

Detailplaneeringu algatamise taotluse vormi kinnitamine

Vastu võetud 30.08.2005 nr 3

Võttes aluseks Häädemeeste Vallavolikogu 18.juuni 2003.a määrusega nr 15 “Häädemeeste valla ehitusmääruse kinnitamine” (KO 2003, 106, 1943; muudetud Häädemeeste Vallavolikogu 16. augusti 2005. a määrusega nr 12) punkti 7.6, Häädemeeste Vallavalitsus
m ä ä r a b:

1. Kinnitada detailplaneeringu algatamise taotluse vorm vastavalt lisale.
2. Määrus jõustub 05. septembril 2005. a.

Urmas Aava
Vallavanem

Külliki Kiiver
Vallasekretär

Lisa Taotluse vorm