PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Jõgeva linna üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2014, 25

Jõgeva linna üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 26.09.2002 nr 9
jõustumine 15.10.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.200911.01.2010

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393) § 22 lõike 1 punkti 31, planeerimis- ja ehitusseaduse (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398 ja 399; 95, 843; 2000, 54, 348; 2001, 42, 234; 50, 283; 65, 377; 2002, 47, 297; 53, 336; 63, 387) § 8, § 24 lõike 2 ning § 25 lõike 4 ja Jõgeva linna ehitusmääruse punkti 2.1.2, Jõgeva Linnavolikogu määrab:1. Kehtestada Jõgeva linna üldplaneering vastavalt AS ENTEC, registrikood 10449959, tööle nr 304/01.


2. Jõgeva Linnavalitsusel teatada üldplaneeringu kehtestamisest ajalehes Vooremaa.


Märkus: Jõgeva linna üldplaneeringuga saab tutvuda Jõgeva linna kodulehel.

/otsingu_soovitused.json