EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hindade kehtestamine

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2014, 46

Müügipileti hindade kehtestamine

Vastu võetud 21.05.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse müügipileti hinnad, kui Räpina valla haldusterritooriumil toimuvatel avalikel üritustel on kaubandustegevuse seadusega sätestatud alustel kaubanduse korraldaja Räpina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) või vallavalitsuse hallatav asutus.

§ 2.  Müügipileti hinnad

 (1) Vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana on müügipileti hind summa, mis arvutatakse põhimõttel, et müügikoha üks ruutmeeter maksab üks euro.

 (2) Kui kauplejale tagatakse müügikohal võimalus kasutada elektrienergiat, on müügipileti hind käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alustel arvestatud summa, millele lisandub arvestuslikult tarbitava elektrienergia tasu.

 (3) Räpina valla haridusasutuste korraldatud üritustel, hallatavate asutuste korraldatavatel laatadel, heategevuslikel üritustel ning Räpina Vallavalitsuse korraldatud Hea Kodu Päevadel ja Võõpsu kalameeste päeval käsitöö ja omatoodanguga kauplemisel on müügipilet tasuta.

 (4) Müügipileti väljastab ja registreeringu korraldab vallavalitsus kantselei või hallatava asutuse juht.

§ 3.  Määruse jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 15. juuni 2004. a määrus nr 19 „Müügipileti hinna kehtestamine”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Palu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json