Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Jõhvi valla eelarvest avalikul liiniveol sõidusoodustuse andmise ja ühistransporditeenuse toetamise kord

Jõhvi valla eelarvest avalikul liiniveol sõidusoodustuse andmise ja ühistransporditeenuse toetamise kord - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2015, 40

Jõhvi valla eelarvest avalikul liiniveol sõidusoodustuse andmise ja ühistransporditeenuse toetamise kord

Vastu võetud 18.11.2014 nr 27
RT IV, 21.11.2014, 44
jõustumine 01.12.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2015RT IV, 05.02.2015, 2108.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015
21.05.2015RT IV, 27.05.2015, 2230.05.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2015

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, ühistranspordiseaduse § 20 lõike 3 ja § 29 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse Jõhvi valla eelarvest avalikul liiniveol sõidusoodustuse saajad ning ühistransporditeenuse rahastamise maht ja ühistranspordi toetamise tingimused ja kord.

 (2) Ühistranspordi rahastamise eesmärk on võimaldada Jõhvi valla 65. aastastel ja vanematel inimestel soodustingimustel kasutada maakondlikku ühistransporti sõiduks Jõhvi vallas, Kohtla-Järve linna Ahtme ja Järve linnaosades.

§ 2.  Sõidusoodustuse saajad

 (1) Sõidusoodustust on õigus saada rahvastikuregistrijärgsel Jõhvi valla 65. aastasel ja vanemal inimesel.

 (2) Sõidusoodustused kehtivad Jõhvi valda läbivatel avalikel maakonna bussiliinidel nr 105, 106, 107, 108, 114, 115, 116, 43.

§ 3.  Sõidukaart

 (1) Soodustingimustel sõidu õigust maakonnaliinidel tõendab AS SEBE sõidukaart. Ühe sõidukaardi maksumus on 2 eurot. Sõidusoodustusele õigustatuid isikutele väljastatakse sõidukaart tasuta Jõhvi Vallavalitsuses isikut tõendava dokumendi alusel. Sõidukaart on kiipkaart, mis kehtib koos isikut tõendava dokumendiga. Sõidukaardi kaotamise korral tuleb isikul uus kaart välja osta.
[RT IV, 05.02.2015, 21 - jõust. 08.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015]

 (2) Sõidukaardi omanikul on alates 1. detsembrist 2014 õigus sõita AS SEBE maakonnaliinidel järgnevalt:
 1) sõidukaart kehtib Jõhvi valda läbivatel avalikel maakonnaliinidel soodustingimustel sõiduks Jõhvi vallas ning Kohtla-Järve linna Ahtme ja Järve linnaosades;
 2) sõidukaardi alusel on sõidusoodustuse saajal võimalik sõita tasuta kuni 20 sõidukorra ulatuses ühes kalendrikuus vastavalt busside graafikule.
[RT IV, 27.05.2015, 22 - jõust. 30.05.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2015]

§ 4.  Soodustingimustel ühistranspordi rahastamine ja aruandlus

 (1) Soodustingimustel ühistransporditeenuse rahastamine toimub vastavalt AS SEBE, Jõhvi valla ja Ida-Viru Maavalituse vahel sõlmitud toetuslepingule.

 (2) Soodussõidukaardi alusel registreeritud sõidu hind on Jõhvi valla sõidusoodustusele õigustatud isikutele 0,55 eurot ühe registreeringu kohta.

 (3) Soodussõidukaartide väljastamine ja soodustingimustel sõidu korraldamine toimub AS SEBE ja Jõhvi Vallavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingu alusel.

 (4) AS SEBE on kohustatud iga järgneva kuu alguses esitama Jõhvi Vallavalitsusele aruande jooksval kuul maakonnaliinide ühistransporditeenust soodustingimustel kasutanud isikute arvu, sõidukordade ja läbitud vahemaa kohta ja tagama vajadusel ligipääsu andmebaasidele.

 (5) Tasumine toimub igakuiselt vastavalt AS SEBE poolt esitatud arvete alusel.

§ 5.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. detsembril 2014.