ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2015, 48

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 11.02.2015 nr 14
RT IV, 26.02.2015, 28
jõustumine 01.03.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2015RT IV, 27.05.2015, 1601.06.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 22² lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus kehtestab toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad Lääne-Saare vallas.

 (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
 1) Vabariigi Valitsuse 26. 01. 1999. a määrusega nr 38 kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m² üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta või normpinnana eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
 2) üksi elava pensionäri eluruumi normpinnana arvestatakse kahetoalise korteri puhul korteri üldpind ja suurema arvu tubadega korteri puhul mitte rohkem kui 51 m².

§ 2.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses:
 1) üür - kuni 3 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu - kuni 1 euro eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse - kuni 1 euro eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 4) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus-kaugküttega, soojaveevarustusega eluruum kuni 4 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus; kaugkütteta (ahi-, pliidi-, väikekatla-, kütteagregaadi või elektriküttega) – kuni 4 eurot ruutmeetri kohta kuus ja juhul kui kuludokumendil kajastub kulu ka järgnevateks kuudeks, kompenseeritakse see vastavalt piirmäärale igas järgnevas kuus;
 5) tarbitud vee ja kanalisatsioonteenuse maksumus - kuni 10 eurot perekonna esimese liikme kohta kuus ja iga järgneva pereliikme kohta 7 eurot kuus;
 6) tarbitud elektrienergia maksumus - kuni 20 eurot perekonna esimese liikme kohta ja iga järgneva pereliikme kohta 10 eurot kuus;
 7) tarbitud majapidamisgaasi maksumus - kuni 10,00 eurot perekonna esimese liikme kohta ning kuni 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloongaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
 8) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind - kuni 0,20 eurot ruutmeetri kohta kuus;
 9) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile - kuni 0,20 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 10) tegelik olmejäätmete veotasu – kuni 5 eurot perekonna esimese liikme kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 2 eurot kuus.
[RT IV, 27.05.2015, 16 - jõust. 01.06.2015]

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse eluruumi alalised kulud arvesse ainult kuludokumentide esitamisel, milleks on jooksval kuul tasumisele kuuluv arve või maksekviitung ning eluruumi omaniku või haldaja poolt täidetud eluasemekulude tõend.

 (2) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.

 (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].