Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Pärnu linna 2016. aasta esimene lisaeelarve

Pärnu linna 2016. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2016, 13

  Pärnu linna 2016. aasta esimene lisaeelarve

  Vastu võetud 19.05.2016 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Pärnu linna 2016. aasta eelarve esimene lisaeelarve ja muuta Pärnu Linnavolikogu 17. detsembri 2015 määruse nr 33 „Pärnu linna 2016. aasta eelarve“ § 1 lõike 1 punkte 1-4 järgmiselt:

    1) koondeelarve lisa 1 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 1);
  2) põhitegevuse tulude eelarve lisa 2 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 2);
  3) põhitegevuse kulude eelarve lisa 3 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 3);
  4) investeerimistegevuse eelarve lisa 4 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 4).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Andrei Korobeinik
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Koondeelarve

  Lisa 2 Põhitegevuse tulud

  Lisa 3 Põhitegevuse kulud

  Lisa 4 Investeerimistegevus

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json