ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 kinnitamine

Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Noarootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2016, 27

Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 kinnitamine

Vastu võetud 23.05.2016 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Noarootsi Vallavolikogu 14.03.2008. a määrus nr 4 „Noarootsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni korrigeeritud arengukava kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Laidmets
vallavolikogu esimees

Lisa Dirhami ÜVK skeem

Lisa Pürksi ÜVK skeem

Lisa Sutlepa ÜVK skeem

Lisa Noarootsi valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2028

/otsingu_soovitused.json