HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2016-2019

Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2016-2019 - sisukord
  Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2016, 29

  Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2016-2019

  Vastu võetud 24.05.2016 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 65 „Tartu linna arengudokumentide koostamise kord” § 19 lg 4 alusel ja arvestades Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 26. novembri 2012. a käskkirja nr 515 „Arengukava koostamise juhised Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutsevatele asutustele”.

  § 1.  Kinnitada Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2016-2019 vastavalt lisale.

  Urmas Klaas
  linnapea

  Anneli Apuhtin
  õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

  Lisa Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2016-2019

  /otsingu_soovitused.json