Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 27. augusti 2015 määruse nr 60 „Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Jõhvi vallas“ muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2017, 4

Jõhvi Vallavolikogu 27. augusti 2015 määruse nr 60 „Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Jõhvi vallas“ muutmine

Vastu võetud 18.05.2017 nr 117

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Jõhvi valla spordiürituste ja -projektide toetamise korra muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 27. augusti 2015 määrust nr 60 “ Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Jõhvi vallas” muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse:
„(1) Toetuse taotlemiseks Jõhvi valla järgmise aasta eelarvest esitatakse vormikohane taotlus koos lisadega iga aasta 1. novembriks Jõhvi Vallavalitsusele.“;
  2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse:
„(2) Järgmise kalendriaasta toetuste taotlemise aluseks on elektroonilises vormis esitatud taotlused sporditoetuste taotlemise keskkonnas.“;
  3) paragrahvi 3 lisatakse lõige 7:
„(7) Toetuste taotluste menetlemisel toimub andmevahetus veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu Eesti Spordiregistri-, Maksu- ja Tolliameti-, Äriregistri- ja Eesti rahvastikuregistri andmekogudega.“;
  4) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse:
(2) Nõuetele vastavatest taotlustest teeb vallavalitsuse volitatud isik koondtabeli taotluste kohta ja esitab selle hiljemalt 1. detsembriks vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonile.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Teet Enok
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json