Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kihnu valla eelarvestrateegia aastateks 2017- 2025

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2017, 23

Kihnu valla eelarvestrateegia aastateks 2017- 2025

Vastu võetud 27.04.2017 nr 8

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel

§ 1.   Kinnitada „Kihnu valla eelarvestrateegia 2017- 2025“ vastavalt lisale 1.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Kihnu Vallavolikogu 24. septembri 2015 määrus nr 12 “Kihnu valla eelarvestrateegia aastateks 2015- 2020”.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Paal Põlluste
Volikogu esimees

Lisa Kihnu valla eelarvestrateegia aastateks 2017- 2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json