Teksti suurus:

Vigala Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2020, 6

Vigala Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 19.05.2020 nr 97

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vigala Vallavolikogu 30.05.2003 määrus nr 4 „Vana-Vigala Avatud Noortekeskuse põhimäärus“;
  2) Vigala Vallavolikogu 25.02.2010 määrus nr 1 „Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamine“;
  3) Vigala Vallavolikogu 25.02.2011 määrus nr 4 „Aunimetuste „Vigala valla Aasta Ema“ ja „Vigala valla Aasta Isa“ statuut“;
  4) Vigala Vallavolikogu 29.08.2013 määrus nr 13 „ Vigala valla terviseprofiili uue redaktsiooni kinnitamine“;
  5) Vigala Vallavolikogu 29.05.2014 määrus nr 6 „Valla hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord Vigala vallas“;
  6) Vigala Vallavolikogu 28.08.2014 määrus nr 10 „„Vigalasse elama“ toetusprogramm“;
  7) Vigala Vallavolikogu 13.10.2016 määrus nr 10 „Vigala valla eelarvestrateegia 2016-2020“;
  8) Vigala Vallavolikogu 25.05.2017 määrus nr 5 „Vigala valla poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json